Είσοδος

Μοιραστείτε το

 

Εκτύπωση

Αποστολή με mail

Κατέβασμα PDF

Συνέντευξη Τύπου του ΠΑΣΕΒΙΠΕ για τα προβλήματα των εγκατεστημένων επιχειρήχσεων στις ΒΙΠΕ

Δημοσιεύθηκε την Δευ, 07/01/2019 - 23:39

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Βιομηχανικών Περιοχών (ΠΑΣΕΒΙΠΕ) διοργανώνει συνέντευξη τύπου προκειμένου να ενημερώσει για τα παρακάτω:

  1. Τις στρεβλώσεις μονοπωλιακών χρεώσεων και πρακτικών που αντιμετωπίζουν οι εγκατεστημένες παραγωγικές επιχειρήσεις στις βιομηχανικές περιοχές όπου την διαχείριση ασκεί η ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ ΑΕ.
  2. Τις αντιβαίνουσες σε βασικές διατάξεις και αρχές του ευρωπαϊκού δικαίου πρακτικές της ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ ΑΕ ως δεσπόζοντα προμηθευτή και αναγκαστικό αντισυμβαλλόμενο των εγκατεστημένων επιχειρήσεων.
  3. Το μέλλον των βιομηχανικών πάρκων μετά τη ψήφιση του Ν.4605/2019 που θέτει τις βάσεις για ουσιαστικό λόγο των εγκατεστημένων επιχειρήσεων στη διαχείριση και ανάπτυξη των ΒΙΠΕ.

Υπό την αιγίδα του ΠΑΣΕΒΙΠΕ, μέλη του πρόσφατα και μετά από χρόνια αδυναμία συνεννόησης, κατήγγειλαν απευθυνόμενα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σειρά παρανόμων κρατικών ενισχύσεων προς την ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ ΑΕ. Είναι μια αναπόφευκτη κλιμάκωση καθώς απειλούνται εταιρείες δεκαετιών με άριστη συναλλακτική συμπεριφορά. Ήδη μετρούνται επιχειρήσεις όπου η ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ ΑΕ έχει διακόψει υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης. Αυτή η πρακτική, ενώ οι υποθέσεις ακόμα εκκρεμούν νομικά, οδηγεί σε κλείσιμο με απώλεια θέσεων εργασίας, φόρων και εισφορών για το Δημόσιο και εντείνει την αποβιομηχάνιση. Αποτελεί ουσιαστικά μια εκβιαστική ενέργεια της ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ ΑΕ.

Μετά και την ψήφιση του πρόσφατου Ν.4605 (ΦΕΚ Α’52/1.4.19, Αρ.10), η επόμενη κυβέρνηση οφείλει, αν επιθυμεί να επιτύχει το στόχο της παραγωγικής ανασυγκρότησης, να προχωρήσει στην άρση αυτής της ιδιότυπης ομηρίας. Η ανάπτυξη θα επέλθει με γνώμονα αυτούς που υλοποιούν επενδύσεις, δημιουργούν θέσεις και εξάγουν σε ένα άκρως αντίξοο οικονομικό περιβάλλον και όχι όσους νέμονται με μονοπωλιακούς όρους, μια κατ’ ανάθεση δραστηριότητα εις βάρος των παραγωγικών επιχειρήσεων της χώρας.

Έχουν προσκληθεί να συμμετάσχουν ο κ. Αντώνης Μεταξάς, Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών και διευθύνων εταίρος της δικηγορικής εταιρείας «Μεταξάς & Συνεργάτες», στην οποία ανετέθη η νομική εκπροσώπηση επιχειρήσεων μελών του ΠΑΣΕΒΙΠΕ, καθώς και ο κ. Μανώλης Μπαλτάς δ/νων σύμβουλος Re.De-Plan AE και επιστημονικός σύμβουλος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος.

ΠΩΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Το υπόβαθρο της σημαντικότατης προβληματικής για τις εγκατεστημένες στις βιομηχανικές περιοχές της ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ ΑΕ επιχειρήσεις της χώρας, οι οποίες συγκροτούν ζωτικό τμήμα του εναπομείναντος παραγωγικού ιστού της χώρας, εν συντομία:

Η ΕΤΒΑ ιδρύθηκε στις 16 Σεπτεμβρίου 1964. Σκοπός της ιδρύσεως της ΕΤΒΑ ήταν η υποβοήθηση της βιομηχανικής ανάπτυξης της Ελλάδας μέσω μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης επενδύσεων και βιομηχανικών επιχειρήσεων. Το θεσμικό πλαίσιο για τη δημιουργία των πρώτων ΒΙΠΕ, δημιουργήθηκε το 1965 με το ν.4458/65. Το 1966, ιδρύθηκε από την ΕΤΒΑ, η Ανώνυμη Εταιρεία Οργάνωσης και Εκμετάλλευσης Βιομηχανικών Περιοχών η οποία έβαλε τα θεμέλια για την δημιουργία των πρώτων ΒΙΠΕ της χώρας. Το 1968 ο φορέας έπαψε και επέστρεψε τις αρμοδιότητές του στην ΕΤΒΑ. Το 1979 ιδρύθηκε από την ΕΤΒΑ, η ΒΙΠ – ΕΤΒΑ Α.Ε. με σκοπό το τεχνικό σκέλος ανάπτυξης των Βιομηχανικών Περιοχών. Η ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε. ιδρύθηκε το 2002 με την απόσχιση του Κλάδου των Βιομηχανικών Περιοχών από την ΕΤΒΑ bank, κατά την εξαγορά της από τον Όμιλο Πειραιώς. Ανήκει στον Όμιλο Πειραιώς με συμμετοχή κατά 35% του Ελληνικού Δημοσίου και πλέον στο ΕΕΣΥΠ («Υπερταμείο»).

Δυστυχώς, το τέλος του «κρατικού παρεμβατισμού», όπως εορτάστηκε τότε, καταλήγει 15 χρόνια μετά να μεταλλάσσεται σε ισχυρό μονοπώλιο που απειλεί ΜμΕ της περιφέρειας. Προστατευμένο μάλιστα με νομοθετικές διατάξεις τόσο ισχυρές ώστε οι εγκατεστημένες επιχειρήσεις αποτυγχάνουν επανειλημμένα να αναγνωριστούν οι υπερβολικές δαπάνες που καλούνται να καλύψουν ακόμα και όταν αυτές συμπεριλαμβάνουν καταχρηστικές μονομερείς χρεώσεις ή αθεμίτως εγγυημένη κερδοφορία και εν δυνάμει παράνομες κρατικές ενισχύσεις προς την μονοπωλιακή ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ Α.Ε.

Ο Ν.3982/2011 έδωσε τη δυνατότητα να καταρτίσει η ΒΙΠΕ ΕΤΒΑ ΑΕ μονομερείς κανονισμούς λειτουργίας χωρίς να διασφαλίζεται με ουσιαστικό τρόπο η σύμφωνη γνώμη των εγκατεστημένων επιχειρήσεων που εν μέσω μιας δεινής επιχειρηματικής πραγματικότητας εκλήθησαν να συμμετάσχουν σε μια διαβούλευση χωρίς αντίκρισμα και δικλείδες ασφαλείας συνδιαμόρφωσης ενός κοινού μέλλοντος αμοιβαίας ωφέλειας. Το μέλλον που χαράχθηκε ήταν στην πράξη ένα πλαίσιο προστασίας των συμφερόντων και της κερδοφορίας μιας μοναδικής ΑΕ έναντι εκατοντάδων άλλων παραγωγικών επιχειρήσεων της Ελληνικής περιφέρειας.

Αποτέλεσμα των αποτυχημένων αποπειρών συνεννόησης με την ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ ΑΕ έκτοτε, είτε μεμονωμένων πληγεισών επιχειρήσεων ή αποδυναμωμένων, λόγω αποβιομηχάνισης, τοπικών συνδέσμων εγκατεστημένων, ήταν να συγκροτηθεί το 2016 ο ΠΑΣΕΒΙΠΕ με στόχο την ανάδειξη του δομικού αναπτυξιακού θέματος της διαχείρισης των ΒΙΠΕ από ένα μονοπώλιο.

Με τη ψήφιση του Ν.4605/19 δημιουργείται μια νέα ευκαιρία και δυνατότητα για τις εγκατεστημένες επιχειρήσεις στις ΒΙΠΕ, για την ανατροπή των κακώς κειμένων στους ισχύοντες κανονισμούς λειτουργίας και την προσαρμογή τους στις σύγχρονες επιχειρηματικές ανάγκες και απαιτήσεις, χωρίς μονοπωλιακές δεσμεύσεις και δεσποτικές συμπεριφορές εναντίον των επιχειρήσεων, οπού αυτό διαπιστωθεί.

Αυτό είναι το πλαίσιο που θέτει ο ΠΑΣΕΒΙΠΕ στη νέα Κυβέρνηση, περιμένοντας με αγωνία την αντίδραση της.

Μοιραστείτε το στα κοινωνικά δίκτυα

Γραφτείτε στο Newsletter του ΣΕΒΙΠΑ

Βρείτε Πληροφορίες του Συνδέσμου

Εικόνα από τις Εγκατεστημένες Επιχειρήσεις ΣΕΒΙΠΑ

Εγκατεστημένες Επιχειρήσεις

Δείτε τον κατάλογο με τις εγκατεστημένες επιχειρήσεις του συνδέσμου ΣΕΒΙΠΑ

Κατάλογος

Η ιστορία του συνδέσμου

Διαβάστε όλη την ιστορία του συνδέσμου από την ίδρυση του μέχρι και σήμερα

Ιστορία

Επικοινωνήστε με τον συνδέσμο

Επικοινωνήστε με τον σύνδεσμο ΣΕΒΙΠΑ χρησιμοποιώντας την φόρμα επικοινωνίας

Επικοινωνία

Συχνές Ερωτήσεις

Βρείτε όλες τις πληροφορίες που ψάχνετε και απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις του συνδέσμου ΣΕΒΙΠΑ

Συχνές Ερωτήσεις

Εκδηλώσεις Συνδέσμου ΣΕΒΙΠΑ

Δείτε το ημερολόγιο των εκδηλώσεων που διοργανώνει ο σύνδεσμος ΣΕΒΙΠΑ

Εκδηλώσεις

Γραφτείτε στο newsletter του ΣΕΒΙΠΑ

Λάβετε πρώτοι τα τελευταία νέα και τις ειδοποιήσεις του συνδέσμου στο email σας αυτόματα