Είσοδος

Μοιραστείτε το

 

Εκτύπωση

Αποστολή με mail

Κατέβασμα PDF

Υπόμνημα του ΣΕΒΙΠΑ στο Περιφερειακό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας

Δημοσιεύθηκε την Κυρ, 04/22/2018 - 20:59

Υπόμνημα κατέθεσε ο ΣΕΒΙΠΑ στο Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας για τον μετασχηματισμό της  βιομηχανίας και την ενίσχυση του ρόλου της στην τοπική οικονομια.

Στο υπόμνημα αναφέρονται τα εξής:

Πάτρα, 19 Απριλίου 2018

Ο «Σύνδεσμος Εγκατεστημένων Επιχειρήσεων στην Βιομηχανική Περιοχή Πατρών» με τον διακριτό τίτλο ΣΕΒΙΠΑ, είναι μια επαγγελματική οργάνωση που ιδρύθηκε με σκοπό να εκπροσωπήσει τις εγκατεστημένες επιχειρήσεις στη ΒΙΠΕ Πατρών, για την επίλυση σημαντικών ζητημάτων στον χώρο όπου λειτουργούν και δραστηριοποιούνται.

Ένας αρχικός αριθμός ιδρυτικών μελών έθεσε το 2008 τις βάσεις για τη δημιουργία του συνδέσμου και έναν χρόνο αργότερα διενήργησε εκλογές για την ανάδειξη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου.

Σήμερα, μετά από δέκα χρόνια λειτουργίας, ο Σύνδεσμος Εγκατεστημένων Επιχειρήσεων στη ΒΙ.ΠΕ. Πατρών (ΣΕΒΙΠΑ), είναι ο φορέας που εκπροσωπεί την πλειοψηφία των εγκατεστημένων επιχειρήσεων της ΒΙΠΕ Πατρών και αποτελεί αναγνωρίσιμο και ισότιμο κοινωνικό εταίρο στον δημόσιο βίο της περιοχής και στα σημαντικότερα κέντρα λήψης αποφάσεων.

Προασπίζεται τα κοινά συμφέροντα των μελών του,  αναζητά και προωθεί λύσεις προβλημάτων, σε συνεργασία με την διαχειρίστρια εταιρεία ΕΤΒΑ – ΒΙΠΕ και άλλους αρμόδιους φορείς της περιοχής.

Στο πλαίσιο αυτό, ο ΣΕΒΙΠΑ μέχρι σήμερα έχει αναλάβει πρωτοβουλίες για την προώθηση λύσεων σε σχέση με λειτουργικά προβλήματα της ΒΙΠΕ Πατρών.

Η λειτουργία του ΣΕΒΙΠΑ όμως, επεκτείνεται και σε άλλα πεδία δράσης, καθώς ο Σύνδεσμος λειτουργεί ως συνδετικός κρίκος της ζωής και λειτουργίας της ΒΙΠΕ Πατρών με την περιοχή και ως φορέας προώθησης επιχειρηματικού πνεύματος και στήριξης της τοπικής οικονομίας και ανάπτυξης.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Σύνδεσμος λειτουργεί για:

1) Την υποβοήθηση και διάδοση των τοπικών διεκδικήσεων που στοχεύουν στην ανάπτυξη της περιοχής (Οδικοί άξονες, σιδηροδρομική γραμμή και σύνδεση με ΒΙΠΕ, εμπορευματικό λιμάνι, φυσικό αέριο, φράγμα Πείρου – Παραπείρου, κ.ά.)

2) Τη συστηματική μελέτη των προβλημάτων των επιχειρήσεων της Βιομηχανικής περιοχής Πατρών, για την προσφορότερη διεκδίκηση και επίλυση αυτών. Τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των επιχειρηματικών πάρκων

3) Την προώθηση πνεύματος συνεργασίας μεταξύ των μελών του και των άλλων συνδέσμων, με την οργάνωση τους σε κοινοπραξίες και συνεταιρισμούς, για την αποτελεσματική προάσπιση και προαγωγή των οικονομικών, επαγγελματικών και ασφαλιστικών συμφερόντων τους.

Ο ΣΕΒΙΠΑ πρωτοστάτησε για την δημιουργία πανελλήνιου Συνδέσμου Εγκατεστημένων Επιχειρήσεων στις ΒΙΠΕ, έχοντας σήμερα την τιμή να υπηρετεί το νέο φορέα με το αξίωμα της προεδρίας του.

4) Την ενημέρωση της κοινής γνώμης και της δημόσιας Διοίκησης σχετικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εγκατεστημένοι στην ΒΙ.ΠΕ Πατρών.

5) Την προώθηση περιβαλλοντικής συνείδησης στις επιχειρήσεις μέλη του και γενικά της ΒΙΠΕ Πατρών.

6) Τη συνεργασία με άλλους φορείς για την τοπική ανάπτυξη. Στο πλαίσιο αυτό, ο ΣΕΒΙΠΑ αποτελεί ιδρυτικό και ενεργό μέλος της Συμμαχίας για την Επιχειρηματικότητα και Ανάπτυξη στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Συνεργάζεται με ερευνητικούς φορείς όπως το Επιστημονικό Πάρκο Πατρών, για την προώθησης της έρευνας και της καινοτομίας μεταξύ των επιχειρήσεων μελών του.

7)Τη επαφή και επικοινωνία των επιχειρήσεων μελών του, με εμπορικά δίκτυα και νέες αγορές.

 

Ανάγκες για συνεργασίες με άλλους φορείς:

Η κύρια αναγνωρισμένη ανάγκη των παραγωγικών επιχειρήσεων είναι επίτευξη στρατηγικού πλεονεκτήματος σε επίπεδο καινοτομίας και κόστους στα ελληνικά προϊόντα και υπηρεσίες ενισχύοντας ή δημιουργώντας νέα μερίδια στην παγκόσμια αγορά.

Επίσης σημαντική ανάγκη των παραγωγικών επιχειρήσεων είναι να έρθουν πιο κοντά στο νέο υψηλά καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό της περιοχής.

Όλες επιστημονικές περιοχές που μπορούν να συμβάλουν στη "νέα" οικονομία που δημιουργείται:

Ενδεικτικά επιστημονικές περιοχές όπως:

Νέες τεχνολογίες παραγωγής (Advanced manufacturing)

Έξυπνα συστήματα και προϊόντα (smart products and systems)

Αυτοματοποίηση και διαλειτουργικότητα

Σχεδιασμός νέων βιομηχανικών προϊόντων.

Νέα επιχειρηματικά μοντέλα ανάπτυξης

Ευφυή συστήματα υποστήριξης εφοδιαστικής αλυσίδας

Νέες μεθοδολογίες εκπαίδευσης προσωπικού

Πιστοποίηση και  Certification.

 

Οι τρόποι που θα μπορούσε να συνεισφέρει το ΠΣΕΚ να υποστηρίξει τις προτεινόμενες δράσεις:

1) Διοργάνωση ενός Patras Industry Day Event (B2B, Networking, Possible exhibition) focus on RIS3 areas με στόχο την διασύνδεση μεταξύ των τοπικής startup/spin-off/innovation/φοιτητικής κοινότητας με τις παραγωγικές επιχειρήσεις (ΣΕΒΙΠΑ/ΣΕΒ κτλ) τις περιοχής.

2)  Διοργάνωση ενός σεμιναρίου για την προώθηση της επιχειρηματικής εμπιστοσύνης, των κοινοπρακτικών πρακτικών (πιο σύνθετα προϊόντα και υπηρεσίες) και την εκμάθηση των soft skills (Soft skill lab) (δημιουργικότητα, οργάνωσης, επικοινωνίας, συνεργασίας).

3) Διοργάνωση ενός επιχειρηματικού βραβείου για Καινοτόμο Προϊόν ή διεργασίας εστιασμένο στη Βιομηχανία – Βιοτεχνία – Μεταποίηση σε κλάδους της ΠΔΕ.

4) Πιλοτικό πρόγραμμα fast-track υποστήριξης καινοτόμων ΜΜΕ στη λογική της δημιουργίας 5 νέων regional champions σε 5 νέες αγορές. (καλή τοποθέτηση στην αγορά)

o Έμφαση στο Produced in Western Greece.

o Έμφαση στην Βιομηχανία – Βιοτεχνία – Μεταποίηση

o Πιλοτικά, οι εν λόγω ΜΜΕ θα υποστηριχτούν:

▪ (α) Στην λήψη συμβουλών από εμπειρογνώμονες του Δικτύου (στην πρώτη φάση και έως ότου τεθεί σε πλήρη λειτουργία το γραφείο του συνηγόρου των ΜΜΕ).

▪ (β) Από ασκούμενους τελειόφοιτους ή μεταπτυχιακούς φοιτητές τοπικών δημόσιων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, οι οποίοι που διεξάγουν έρευνας σε συναφή θέματα.

▪ (γ) Στην έρευνα και καινοτομία, μέσω της προσβάσεως στις δημόσιες ερευνητικές υποδομές των τοπικών ιδρυμάτων, καθώς και στην πρόσληψη ειδικευμένων εργαζομένων ή/και την κατάρτιση προσωπικού.

Μοιραστείτε το στα κοινωνικά δίκτυα

Γραφτείτε στο Newsletter του ΣΕΒΙΠΑ

Βρείτε Πληροφορίες του Συνδέσμου

Εικόνα από τις Εγκατεστημένες Επιχειρήσεις ΣΕΒΙΠΑ

Εγκατεστημένες Επιχειρήσεις

Δείτε τον κατάλογο με τις εγκατεστημένες επιχειρήσεις του συνδέσμου ΣΕΒΙΠΑ

Κατάλογος

Η ιστορία του συνδέσμου

Διαβάστε όλη την ιστορία του συνδέσμου από την ίδρυση του μέχρι και σήμερα

Ιστορία

Επικοινωνήστε με τον συνδέσμο

Επικοινωνήστε με τον σύνδεσμο ΣΕΒΙΠΑ χρησιμοποιώντας την φόρμα επικοινωνίας

Επικοινωνία

Συχνές Ερωτήσεις

Βρείτε όλες τις πληροφορίες που ψάχνετε και απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις του συνδέσμου ΣΕΒΙΠΑ

Συχνές Ερωτήσεις

Εκδηλώσεις Συνδέσμου ΣΕΒΙΠΑ

Δείτε το ημερολόγιο των εκδηλώσεων που διοργανώνει ο σύνδεσμος ΣΕΒΙΠΑ

Εκδηλώσεις

Γραφτείτε στο newsletter του ΣΕΒΙΠΑ

Λάβετε πρώτοι τα τελευταία νέα και τις ειδοποιήσεις του συνδέσμου στο email σας αυτόματα